EAN13
2000109110608
Éditeur
gedruckt by Caspar du Pree
Date de publication

Regnum Christi, dat is Het Ryck Christi, vervangen in hondert en tien stichtelijcke ende seer geleerde sermoonen achtergelaten, tot besonderen troost van alle oprechte catholijcke zielen, ende grondelijcke wederlegginge tegen de opwerpselen van onse we...

gedruckt by Caspar du Pree

Trouvez les offres des librairies les plus proches :
ou
entrez le nom de votre ville

Offres

 • Vendu par Boekenantiquariaat de Lezenaar
  Description
  [10] + 582 + [6] pp., 30cm., gegraveerd vignet op titelpagina, met gegraveerd titelblad (naar Davidt Herregouts en gegraveerd door Iacobus Neeffs) als frontispice (uitgesneden en op voorste blanco schutblad gekleefd, met verlies van enkele mm. van blanco randen), volperkamenten band uit de tijd (intact, wat bevuild), binding van enkele pagina's wat gelost en fragiel, tekst gedrukt in 2 kolommen met zwarte kaderlijnen rondom, tekst zeer helder en in goede staat, tekst in het Nederlands, cfr. Bib. Catholica Neerlandica Impressa 10310, zeldzaam, [Jacobus a Castro, Amsterdam 1560 - Roermond 1639, was de derde bisschop van Roermond (1611-1639)], R96634
  Lieu de publication
  Tot Ruremonde [Roermond]
  880.00 (Occasion)
S'identifier pour envoyer des commentaires.