EAN13
2000054479331
Éditeur
by de weduwe ende erffghenamen van Gaspar de Kreimer
Date de publication

Op-komste der Neder-landtsche beroerten, invoeringhe der ketteryen, kerck-schenderyen, ende grouwelycke moorden. met acht placcaten van de wettighe instelders jder in hunne stadt bevestight ende gheboden, nochtans van de selve eerst ghevioleert ende ov...

by de weduwe ende erffghenamen van Gaspar de Kreimer

Trouvez les offres des librairies les plus proches :
ou
entrez le nom de votre ville

Offres

 • Vendu par Boekenantiquariaat de Lezenaar
  Description
  358pp., gegraveerde frontispice (titel op titelgravure: "Opcomste der Nederlandtsche beroerten, invoeringhe der ketterijen, belt-stormerijen ende goddeloose tirannijen der Geusen"), vollederen band met wat gebruiksslijtage, 13cm., handgeschreven ex-libris op titelblad, redelijk goede staat, zeldzaam relaas over de godsdienstige beroerten in de Nederlanden
  Lieu de publication
  Tot Ceulen
  407.00 (Occasion)
S'identifier pour envoyer des commentaires.